ТК алынатын КТС,резидент емес кірісі, роялти

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) Мемлекеттік кірістер департаментінің (бұдан әрі – салық органы) мұнай секторының ірі кәсіпорындары мен ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығын есептеуі бойынша тексеру нәтижелері туралы хабарламасына «Т» Компаниясының шағымы түсті.

Іс материалдарынан анықталғандай, салық органымен 2017ж. 01.01.бастап 2021ж. 31.12.дейін салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің дұрыс есептелуі мен уақтылы төленуі сұрақтары бойынша тақырыптық салықтық тексеру жүргізілді, оның нәтижелері бойынша, БСК 101110 Мұнай секторындағы ұйымдардан түсетін сомадағы түсімдерді қоспағанда заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығын (КТС) 274 251,0 мың теңге сомасында және өсімпұлдың 42 471,1 мың теңге сомасында есептелгендігі туралы тексеру нәтижелері туралы хабарлама шығарылды.

«Т» Компаниясы салық органының қорытындысымен келіспей, апелляциялық шағыммен салық органының шешімінің күшін жоюды сұраған.

 1. СTAR Компаниясына қатысты

Уәкілетті орган бекіткен тізбеге енгізілген мекенжай бойынша салық салуда жеңілдігі бар мемлекетте тіркелген «С» Компаниясына төленген кірістерге төлем көзінен ұсталатын КТС-ғы салынбағандығы, Салық кодексінің 644-бабының талаптарының бұзылғандығы шағымданған салық сомасын және өсімпұлдың тиісті сомасын есептеуге негіз болды.

«Т» Компаниясы Гонконг заңнамасына сәйкес тіркелген «С» Компаниясымен өзара қызметтер көрсету туралы Бас шарттың (бұдан әрі – Шарт) жасалғандығына байланысты салық органының бұл қорытындысымен келіспейді. Әрі қарай, «G» Компаниясы мен «С» Компаниясы (бұдан әрі – АП) Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін басқаға A Компаниясына беру туралы Шартқа үш жақты№1 қосымша келісімге (бұдан әрі – Қосымша келісім) қол қойды.

Т» Компаниясы «А» Компаниясының Сингапур заңнамасына сәйкес тіркелгенін және «А» Компаниясының тіркеу сертификатымен (инкорпорация) және 2019ж.01.08. бастап тұрғылықты жері туралы сертификатпен расталған. «А» Компаниясы «Т» Компаниясына (Қытай Халық Республикасында, Тәжікстан Республикасында, Өзбекстан Республикасында және Ресей Федерациясында) байланыс арналары мен Интернетті жалға беру қызметтерін ұсынады, бұл қызметтердің тапсырыс бланкілерімен расталады (бұдан әрі – Қызмет көрсетуге тапсырыстар). Сингапур салықтары төмен ел болып табылмайды.

Шағымда бұл фактілер қол қойылған бұйрық бланкілерімен, жұмыстың аяқталғаны туралы анықтамалармен расталғаны және «Т» Компаниясының «А» Компаниясына төлем жасағаны («СК» Компаниясының төлем тапсырмалары) көрсетілген. Қаржылық есептілікке сәйкес, A Компаниясының балансында активтері, міндеттемелері, сондай-ақ персоналы, өз қызметін жүзеге асыруға және қосалқы мердігерлерді толық тартуға функционалдық мүмкіндіктері бар. Тиісінше, «Т» Компаниясының пікірінше, Қосымша келісімде «А» Компаниясы мен «G» Компаниясы арасында жабдыққа меншік құқығын беру туралы ақпараттың болуы міндетті емес.

Сонымен қатар, T Компаниясы G Компаниясы A Компаниясының жалғыз қатысушысы/құрылтайшысы (100%) болғанына қарамастан, A Компаниясының Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған кірістерге билік етуіне ешқандай шектеулер жоқ екенін атап өтеді. Қаржылық және салықтық есептемеге сәйкес, A Компаниясы Сингапурда 17% мөлшерлеме бойынша КТС-ке жататын алынған кірісті толық мойындады.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, «Т» Компаниясы 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық және басқа да міндетті төлемдер туралы бюджетке» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 644-бабының 1-тармағының 3) және 4) тармақшаларына және 645-бабының 9-тармағының 11) тармақшасына сілтеме жасай отырып, А Компаниясы көрсететін қызметтер Қазақстан Республикасындағы көздерден алынатын кірістер болып табылмайды және Қазақстан Республикасында салық салуға жатпайды деп есептейді.

Одан әрі шағымда «А» Компаниясы Қазақстан Республикасындағы көзден алынатын табыс болған жағдайда, салық агенті өкілдік ететін «Т» Компаниясы салық салуға байланысты шараларды жүзеге асыру туралы көпжақты конвенцияның ережелерін қолдануға құқылы екендігі көрсетілген. Салық базасының бұлынғырлауына қарсы тұру және салық салудан пайданы алып тастау (бұдан әрі – ЖҚШ) мақсатында шарттар, өйткені жоғарыда айтылғандай, «A» Компанияға төлем фактісін растайтын нысаны мен мазмұны бойынша жеткілікті бастапқы құжаттар мен дәлелдемелердің тізімі бар және «A» Компаниясының осындай кірістерді алу фактісі және олардың қаржылық және салықтық есептерінде көрсетілуі.

Осыған байланысты, «Т» Компаниясы «А» Компаниясының қызмет көрсетуден алған табысы Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған кіріс болып табылатынын және Қазақстан Республикасында салық салудан босатылуы тиіс, өйткені «А»Компаниясында тұрғылықты жерінен анықтамасы бар екенін атап өтеді.

«Т» Компаниясының дәлелдерін тексеріп, салық органы ұсынған материалдарды зерделей келе, уәкілетті орган мынадай қорытындыға келді.

Салық кодексінің 644-бабының 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес, сондай-ақ осы бапта белгiленген өзге де табыстар, уәкiлеттi органның жұмыстарды орындаудан, қызметтердi көрсетуден, олардың нақты орындалған, көрсетiлген жерiне қарамастан, резидент еместің Қазақстан Республикасындағы көздерден алатын табысы салық салудың жеңілдігі бар мемлекетте тіркелген, Салық кодексі бекіткен тізбеге енгізілген тұлғаның кірісі болып танылады.

Салық кодексінің 644-бабының 1-тармағының 3), 4) және 5). тармақшаларында көрсетілген кірістерді қоспағанда, Салық кодексінің 645-бабы 9-тармағының 11) тармақшасында Қазақстан Республикасынан тыс жерде жұмыстарды орындаудан немесе қызметтерді көрсетуден алынған кірістерге салық салуға жатпайтыны көзделген.

Қарастырылып отырған жағдайда Гонконгта құрылған резидент емес «С» Компаниясы (бұдан әрі – С) және T Компаниясы (бұдан әрі - Оператор) арасында халықаралық байланыс операторының өзара қызметтерін көрсету туралы Бас келісім (бұдан әрі – Шарт) жасалды.

Келісімнің кіріспе бөлімінде мынадай көрсетілген:

(A) C құзыретті орган берген телекоммуникация операторы лицензиясының ережелеріне сәйкес Гонконгта халықаралық телекоммуникация жүйелерін пайдалану және осындай халықаралық телекоммуникация қызметтерін көрсету үшін тиісті лицензияға ие.

 1. B) Операторға Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар агенттігі берген байланыс операторы лицензиясына сәйкес Қазақстан Республикасында байланыс жүйелерін басқару және байланыс қызметтерін көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыруға құзыретті орган уәкілеттік берген.

(C) Тараптар өздерінің жүйелерін (төменде сипатталған) қосуға және осы Келісімде баяндалған шарттар мен талаптарға сәйкес бір-біріне Қызметтерді (төменде сипатталған) бере алатынымен келіседі.

Шарттың 2-тармағына сәйкес Тараптар бір-біріне осы Шарттың талаптары мен шарттарына сәйкес тікелей немесе жанама түрде өздерінің аффилиирленген тұлғалары, жеткізушілері және мердігерлері арқылы қызмет көрсетеді. Осы Келісім бойынша Тараптардың кез келгенінің міндеттемелері екінші Тараптың Қызметті көрсетуге және/немесе алуға лицензияны (қолданылуы мүмкін) алуына және тиісті жұмыс жағдайында ұстауына байланысты.

Келісімге 1-қосымшаға сәйкес қызметтерге мыналар жатады: халықаралық байланыс желілерін жалға беру, IP қызметтері, деректер орталығының қызметтері және көлденен байланыс үшін төлемдер.

Осы шартқа сәйкес қызметтер көрсетілді, «Т» Компаниясы мен «С» Компаниясы арасындағы өзара есеп айырысулардың ұсынылған салыстыру есебіне сәйкес өзара есеп айырысулар жүргізілді:

- 2018 жылға салық агенті төлем көзінен 20% ставка бойынша КТС ұстады;

- 2019 жылға салық агенті төлем көзінен 20% ставка бойынша КТС есептеді және ұстады.

Бұдан әрі Гонконгта тіркелген «С» Компаниясы, бұдан әрі «Алдыңғы» деп аталатын, Сингапурда тіркелген бұдан әрі «Мұрагер» деп аталатын «CTAP» Компаниясымен және «Т» Компаниясы CTAP компаниясына жіберілген Келісім бойынша олардың Құқықтары мен міндеттерін тапсыру туралы Келісімге Қосымша келісім жасасты.

Сонымен бірге, сауда тізілімінен үзінді көшірмеге сәйкес, «С» Компаниясы 2019 жылы қайта тіркелді, бұрынғы атауы «CT» Компаниясы болды.

Сонымен, Қосымша келісімге сәйкес:

1.Мердігер тапсырады және Мұрагер Шарт бойынша барлық құқықтар мен міндеттерді өзіне қабылдайды.

 1. Құқық мирасқоры Шартта берілген міндеттемелерді орындауға және тиісті тәртіпте құқықтарға ие болуға міндеттенеді.
 2. Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді алдыңғы тұлғадан мұрагерге беру күні 2019ж.01.08.
 3. Құқықтар мен міндеттерді Мұрагерге беру күнінің алдындағы күні туындаған және/немесе орындалған Шарт бойынша міндеттемелер бойынша барлық төлемдер тек «Т» Компаниясы мен Мұрагер арасында жүргізілуі тиіс.
 4. МСА бойынша құқықтар мен міндеттер Құқық мирасқорына ауысқан күннен бастап туындайтын және/немесе орындалуға жататын Шарт бойынша міндеттемелер бойынша барлық төлемдер тек «Т» Компаниясы мен Құқық мұрагері арасында жүргізілуі тиіс.
 5. Осы Шарт қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

Сонымен бірге, Қосымша келісімнің 7-тармағына сәйкес, Шарттың осы Келісімге әсер етпейтін барлық қалған талаптары өзгеріссіз қалатыны белгіленген.

Қосымша келісімнің 8-тармағына сәйкес осы Шарт Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

Осылайша, №1 Қосымша келісіммен 2019ж.01.08. бастап Мұрагерден Келісім бойынша барлық құқықтар мен міндеттер мұрагерге берілді. Мұрагерге МСА бойынша құқықтар мен міндеттемелерді беру күнінен бастап туындайтын және/немесе өтелуі тиіс Шарт бойынша міндеттемелер бойынша барлық төлемдер тек T Компаниясы мен Құқық мұрагері арасында ғана жүзеге асырылады. Осы Келісімге әсер етпейтін Шарттың қалған шарттары өзгеріссіз қалады.

Қосымша шартта көзделген құқықтар мен міндеттерді беру шарттарын ескере отырып, халықаралық байланыс желілерін жалға беру бойынша қызметтерді көрсету шарттары, нысаны, орны және тәртібі өзгеріссіз қалды деген қорытынды шығады. Қосымша келісімде көрсетілген шарттарға сәйкес тек СTAR Компаниясының алдындағы міндеттемелер бойынша төлемдердің тәртібі ғана өзгертілді. Бұл ретте негізгі шарт бұзылмаған, шарттың талаптары өзгертілмеген және тараптардың міндеттемелері тоқтатылған жоқ.

Департаменттің ақпаратына сәйкес, тексеру барысында «Т» Компаниясымен резидент еместермен, соның ішінде «С», «CTAP» Компанияларымен қызметтер көрсетілген жабдықтың орналасқан жері, өзара есеп айырысулар бойынша түсіндірме және растаушы құжаттар, көрсетілетін қызметтерді көрсете отырып, қызметтерді көрсетуге Қабылданған Тапсырыстар (Сұраныстар) туралы құжаттар ұсынылған.

Берілген түсініктемеге сәйкес, 2017ж. бастап 2019ж.01.08. дейін «С» Компаниясы Қазақстан шекарасынан Гонконгқа «Т» Компаниясына байланыс арналарын жалға беру қызметін көрсетті, «Т» Компаниясының жабдықтары Қорғаста, «С» Компаниясының жабдықтары Гонконгта ( ең жақын жер Үрімші қаласы). 2019ж.01.08. бастап Қазақстан шекарасынан Гонконгқа, сондай-ақ берілген өтінімдер бойынша басқа елдерге байланыс арналарын жалға беру қызметтерін CTAP Компаниясы көрсетеді. «Т» Компаниясының жабдықтары Қорғаста, CTAP Компаниясының жабдықтары Гонконгта орналасқан.

Тексеру актiсiнде көрсетiлгендей, ұсынылған салыстыру актiлерiне және «СВ» Компаниясының төлем тапсырмаларына сәйкес «Т» Компаниясы «С» Компаниясына төлемдердi жүзеге асырды.

Халықаралық байланыс операторының (MSA) өзара қызметтеріне қызмет көрсету туралы Бас келісімге басқа қосымша келісімдер немесе толықтырулар енгізілмеген. Шет елдің құзыретті органы берген байланыс операторы лицензиясының ережелеріне сәйкес С Компаниясына халықаралық телекоммуникация жүйелерін пайдалану қызметін жүзеге асыру және Гонконгта халықаралық телекоммуникация қызметтерін көрсету лицензиясы бар.

Осылайша, «С» компаниясымен жасалған негізгі шарт бұзылмады, шарттың талаптары өзгертілмеді және тараптардың міндеттемелері тоқтатылмады, қосымша келісім шарттарды тек «Т» Компаниясының «CTAP» Компаниясының алдындағы міндеттемелері бойынша.жүргізетін төлемдер тәртібі бөлігінде өзгертілді.

Салық кодексінің 1-бабы 2-тармағының 5) тармақшасына сәйкес бір заңды тұлғаның ірі акционері, ірі қатысушысы немесе лауазымды тұлғасы басқа заңды тұлғаның ірі акционері, ірі қатысушысы немесе лауазымды тұлғасы болып табылған жағдайда байланысты тараптар деп танылады.

Бұл ретте, сауда тізілімінің үзінді көшірмесінде (акционерлердің тізілімінен) Гонконгта тіркелген «С» Компаниясы резидент емес Сингапурда тіркелген «CTAP» резидент емес компаниясының акционері болып табылатыны шығады. Осыған байланысты «С» және «CTAP» компаниялары байланысты тараптар болып табылады.

Сонымен қатар, CTAP Компаниясының қаржылық есебіне сәйкес «Пайда мен залал туралы есеп және басқа да жылдық жиынтық кіріс» бөлімінде 2019-2020 жылдарға арналған табыс салығының сомасы жоқ. Осылайша, резиденттік елдегі CTAP Компаниясының есептелген (төленген) табыс салығының сомасы нөлге тең.

Салық кодексінің 645-бабының 2-тармағына сәйкес төлем көзінен корпоративтік табыс салығын резидент емеске табыстың нысаны мен төлеу орнына қарамастан салық агенті ұстайды.

Бұл ретте, Салық кодексінің 645-бабының 3-тармағына сәйкес резидент еместің табысына төлем көзінен салық салу резидент еместің өз кірістеріне үшінші тұлғалардың пайдасына билік етуіне және (немесе) ) оның басқа мемлекеттердегі құрылымдық бөлімшелеріне қарамастан жүргізіледі.

Осылайша, резидент еместің Қазақстан Республикасындағы көздерден алатын кірісі қызметтер, олардың нақты орындалу немесе ұсынылу орнына қарамастан, уәкілетті орган бекіткен тізбеге енгізілген жеңілдікті салық салынатын мемлекетте тіркелген тұлғаның жұмыстарды орындаудан, қызмет көрсетуден түсетін кірісі болып танылады. Бейрезиденттің табысына төлем көзінен салық салу резидент еместің өз кірістеріне үшінші тұлғалардың және (немесе) басқа мемлекеттердегі оның құрылымдық бөлімшелерінің пайдасына билік етуіне қарамастан жүзеге асырылады.

Қызметтер (жұмыс) Қазақстан Республикасынан тыс жерде көрсетілгендіктен (орындалғандықтан), салық базаларының бұлынғырлауына қарсы тұру және салық салудан пайданы ауыстыру жөніндегі салықтық шарттарға қатысты шараларды жүзеге асыру туралы көпжақты конвенция қолданылмағанын атап өткен жөн.

Сонымен қатар, Департаменттің ақпаратына сәйкес, салықтық тексеру барысында ұсынылған Қызметтік бұйрықтарды зерделеу және талдау нәтижесінде аталған Бұйрықтарда жабдыққа меншік құқығы CTAP Компаниясына тиесілі екендігі көрсетілмегені анықталды. Сондай-ақ, Бұйрықтарда осы жабдықты жалға алған қосалқы мердігерлер мен олардың жабдыққа меншік құқығы көрсетілмеген. Бұл факті шағымға қоса берілген Қызметтік бұйрықтарды зерделеу кезінде шағымды қарау барысында да расталды.

Жоғарыда көрсетілген фактілерді ескере отырып, салық салу жеңілдігі бар мемлекетте тіркелген, уәкілетті орган бекіткен тізбеге енгізілген «G» Компаниясының Салық кодексінің 644-бабында айқындалған табыстары Қазақстан Республикасында 20 пайыздық мөлшерлемемен салынатын салық салу объектісі болып табылады. Демек, салықтық тексеру нәтижелері бойынша резидент емес заңды тұлғаның кірісінен төлем көзінен ұсталған КТС есептеу негізді болып табылады.

 1. «С» Компаниясына қатысты.

«С» Компаниясының роялти түріндегі кірісіне төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығы салынбағандығы, Салық кодексінің 644-бабы 1-тармағының 13) тармақшасын бұзуы салықтың шағым жасалған сомасын және өсімпұлдың тиісті сомасын есептеу үшін негіз болып табылды.

«Т» Компаниясы салық органының бұл қорытындысымен келіспейді, себебі «С» Компаниясы Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігінің (бұдан әрі – Ұлыбритания) заңнамасына сәйкес тіркелген. салық салу жеңілдігі бар ел емес. 2021ж.03.03. бастап «С» Компаниясының Ұлыбританияда резиденттігін растайтын анықтама бар.

«Т» Компаниясы мен «С» Компаниясы арасында жергілікті қызмет көрсету туралы келісімдер (бұдан әрі – Шарт) жасалды:

1) 2018ж.00.00. жергілікті қызмет көрсету шарты;

2) 2020ж.00.00. жергілікті қызмет көрсету шарты.

Шағымда Келісімдердің ережелеріне сәйкес «С» компаниясы «Т» компаниясына негізгі желілік жабдықты техникалық сүйемелдеу бойынша қызметтерді, 2016ж.00.00. Жаһандық қызмет көрсету туралы келісімге 1-қосымшаға сәйкес келесі қызмет түрлерін қосатындығы көрсетілген:

 • Бағдарламалық түзетулер мен жаңартуларды қамтамасыз ету (бұдан әрі – БҚ);

2) Қызметтік сұрауларды ашу және өңдеу;

3) Ақаулы жабдықты (РМА) алдын ала ауыстыру;

4) TS Advantage (TSA) үшін бағытталған техникалық қолдау қызметтерін ұсыну;

5) Проактивті техникалық қолдау (NOS) қызметтерін көрсету;

6) Бағдарламалық қамтамасыз етудің түзетілген/жаңа нұсқасын орнату бойынша кеңес беру қызметтері.

«Т» Компаниясы ЭЫДҰ-ның Табыс пен капиталға салынатын салықтар туралы үлгілік конвенциясына (бұдан әрі – ЭЫДҰ Түсініктемелері) түсініктемелерге сілтеме жасай отырып, Департамент бұл жабдықты техникалық қолдау қызметтері роялти болып табылатынын және 15% ставка бойынша салық салуға жататынын дәлелдейді.

Одан әрі «Т» Компаниясы Салық кодексінің 1-бабының 1-тармағының 52) тармақшасына сілтеме жасап, егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта Салық кодексінде көрсетілгеннен өзгеше ережелер белгіленсе, халықаралық шарттың ережелері қолданылатынын атап өтеді. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ұлыбритания және Біріккен Корольдігінің Үкіметі мен Солтүстік Ирландия арасындағы Қосарланған салық салуды жою және табыс пен капиталдың өсіміне салық салудан жалтаруды болдырмау туралы Конвенция (бұдан әрі - Конвенция) ратификацияланды. Конвенцияға сәйкес «роялти» термині пайдалану немесе пайдалану құқығы үшін өтемақы ретінде алынған кез келген түрдегі төлемдерді білдіреді.

«Т» Компаниясы Конвенция ережелеріне сәйкес роялти термині техникалық қолдау емес, әдебиет туындыларына кез келген авторлық құқықты (соның ішінде бағдарламалық қамтамасыз етуді) пайдалану немесе пайдалану құқығы үшін төлемдер (өтеу) ретінде айқындалатынын дәлелдейді. негізгі желілік жабдық үшін. Осыған байланысты, «С» Компаниясы ұсынатын жабдықты техникалық қолдау қызметтері Конвенция бойынша роялтидің сөзбе-сөз түсінігіне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық қолдау көрсету қызметтерінің тұжырымдамасына негізделген роялти ретінде жіктелмеуге тиіс. Осыған байланысты ЭЫДҰ Түсініктемелері соттар құқық қолдану тәжірибесінде қолданылатын нормативтік-құқықтық дәлелдемелік база бола алмайды және нормативтік құқықтық актілерді ресми түсіндіру актілері ретінде танылуы мүмкін емес. Демек, ЭЫДҰ Түсініктемесі T Компаниясы тарапынан болжамды бұзушылықтарды анықтау үшін негіз бола алмайды.

Сонымен қатар, шағымнан ЭЫДҰ Түсініктемелерінің 12-бабының 2-тармағының 8) тармақшасына сәйкес роялти терминінің анықтамасы төлемнің екі түрін қамтиды: лицензия бойынша жүргізілетін және өтемақы бөлігі ретінде төленетін төлемдер. жалған көшіру немесе құқықтарды бұзу. Қарастырылып отырған жағдайда қызмет көрсетуге жасалған шарттар лицензиялық шарттар болып табылмайды.

Сондай-ақ «Т» Компаниясы Түсініктемелердің 2-тармағының 11) тармақшасына сілтеме жасайды және «С» Компаниясы арнайы білім мен тәжірибені бермей, техникалық қолдау қызметтерін көрсететінін атап өтеді. Тиісінше, техникалық қолдау қызметтері роялти емес, қызметтер ретінде қарастырылуы керек.

«Т» компаниясының дәлелдерін тексеріп, салық органы ұсынған материалдарды зерделей келе, уәкілетті орган мынадай қорытындыға келді.

Салық кодексінің 644-бабының 1-тармағының 13) тармақшасына сәйкес резидент еместің Қазақстан Республикасындағы көздерден алатын табысы роялти түріндегі кіріс деп танылады.

Салық кодексінің 1-бабы 1-тармағының 52) тармақшасының екінші бөлігіне сәйкес авторлық құқықтарды, бағдарламалық қамтамасыз етуді, сызбаларды немесе макеттерді пайдаланғаны немесе пайдалану құқығы үшін, мүлікті толық немесе ішінара өткізуді қоспағанда, роялти деп танылады. (айрықша) зияткерлік меншік объектісіне құқықтар; патенттерді, сауда белгілерін немесе басқа ұқсас құқықтарды пайдалану немесе пайдалану құқығы.

Салық кодексінің 2-бабының 5-тармағына сәйкес, егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта Салық кодексіндегіден өзгеше ережелер белгіленсе, аталған шарттың ережелері қолданылады.

Конвенцияның 12-бабының 4-тармағы «роялти» терминін осы бапта пайдаланғаны немесе пайдалану құқығы үшін өтемақы ретінде алынған кез келген түрдегі төлемдерді білдіреді:

а) әдебиет, өнер немесе ғылым туындыларына, (соның ішінде кинематографиялық фильмдер мен фильмдерге, радио немесе теледидар хабарларының жазбаларына) кез келген патентке, сауда белгісіне, дизайнға немесе үлгіге, жоспарға, құпия формулаға немесе процеске немесе ақпаратқа (білімге) кез келген авторлық құқық ) -қалай) өндірістік, коммерциялық немесе ғылыми тәжірибеге қатысты; және

б) өндірістік, коммерциялық немесе ғылыми жабдықтар.

Салық кодексінің 646-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес резидент еместің Қазақстан Республикасындағы көздерден алатын табысына төлем көзінен салық салуға жататынын, құн өсімінен түсетін кірісі, құн өсімінен түсетін табысы, дивидендтер, сыйақылар, роялти 15% мөлшерлеме бойынша салық салуға жататынын көрсету қажет.

Жоғарыда келтірілген ережелерден «роялти» термині кез келген авторлық құқықтарды, сауда белгілерін, дизайнды немесе үлгілерді, схемаларды, «ноу-хауды» немесе жабдықты пайдаланғаны үшін төлемдерді қамтиды.

Қарастырылып отырған жағдайда «Т» Компаниясы мен «С» Компаниясы арасында Жергілікті қызмет көрсету туралы келісімдер жасалды, оған сәйкес «С» компаниясы (Мердігер) «Т» компаниясына (Сатып алушы) келесі қызмет түрлерін көрсетеді:

1) Бағдарламалық қамтамасыз етуді түзетулер мен жаңартуларды қамтамасыз ету;

2) Қызмет көрсетуге сұраныстарды ашу және өңдеу;

3) Ақаулы жабдықты (РМА) алдын ала ауыстыру;

4) TS Advantage (TSA) үшін бағытталған техникалық қолдау қызметтерін ұсыну;

5) Проактивті техникалық қолдау (NOS) қызметтерін көрсету;

6) Бағдарламалық қамтамасыз етудің түзетілген/жаңа нұсқасын орнату бойынша кеңес беру қызметтері.

Жергілікті қызмет көрсету шартының №2 Қосымшасының 1.1 тармағына сәйкес «С» Компаниясы Сатып алушыға:

- ақауларды жою және/немесе туындауын болдырмау үшін уақытша шешімдер, бағдарламалық құралдың түзетілген және/немесе жаңа нұсқалары. Компанияның «С» бағдарламалық құралының түзетілген/жаңа нұсқасы «C» веб-сайтындағы Бағдарламалық қамтамасыз ету орталығына беріледі немесе Сатып алушы ақаулық орын алған Өнімге арналған бағдарламалық құралдың техникалық қызмет көрсету нұсқасына жеткізіледі.

Жергілікті қызмет көрсету шартының №2 Қосымшасының 1.2 тармағына сәйкес Сатып алушының осы жаңа нұсқаларды пайдалануы мақсатында әрбір осындай жаңа нұсқа сәйкес нұсқаның данасы болып саналады. Әрбір осындай көшірменің құны (оның ішінде БАҚ құны) осы көшірме Сатып алушыға берілген кезеңдегі қызметтердің құнына қосылады. Бағдарламалық құралды пайдалануға лицензия осы Келісімнің 6-тармағының талаптарына сәйкес беріледі.

Жергілікті қызмет көрсету шартының №2 қосымшасының 1.3 тармағына сәйкес бағдарламалық қамтамасыз етудің түзетілген жаңа нұсқасы дискіде немесе электронды түрде (on-line) таратылуы мүмкін. Бағдарламалық құрал одан әрі орнату үшін Сатып алушының желіні басқару орталығына жеткізіледі. Бағдарламалық қамтамасыз ету бір немесе бірнеше баламалы пішімдерде, оның ішінде оны желі арқылы тасымалдау, сақтау құралына (CD, магниттік таспа және т.б.) жазу мүмкіндігімен қамтамасыз етілуі мүмкін. Жеткізу әдісін әрбір жағдай бойынша С Компаниясы анықтайды.

Жергілікті қызмет көрсету шартының №2 Қосымшасының 1.4 тармағына сәйкес «С» Компаниясы бағдарламалық қамтамасыз етудің түзетілген/жаңа нұсқасы бар болған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде Сатып алушыны хабардар етуге міндеттенеді. Бағдарламалық жасақтаманың түзетілген/жаңа нұсқалары Сатып алушының Бағдарламалық құралдың түзетілген/жаңа нұсқасын ұсыну туралы жазбаша сұрауын алғаннан кейін 14 күн ішінде ұсынылуы керек. Сатып алушы бағдарламалық жасақтаманың түзетілген/жаңа нұсқасын орнатуды жүзеге асырады; «С» Компаниясы Сатып алушының өтініші бойынша бағдарламалық жасақтаманың түзетілген/жаңа нұсқасын орнату бойынша кеңес беру қызметін көрсетеді.

Жергілікті қызмет көрсету шартының №2 Қосымшасының 1.5 тармағына сәйкес, желі ұсынылған бағдарламалық құралды түзетуге көшкенге дейін Сатып алушыға жаңа өнімді немесе Желіде енгізілген өзгерістерді сипаттайтын жаңа немесе жаңартылған Құжаттама электронды түрде ұсынылады. Желіні бағдарламалық жасақтаманың жаңа нұсқасына көшіру процесін анықтайтын егжей-тегжейлі рәсімдер мен ұсыныстарды «С» Компаниясы орыс тілінде береді.

Департамент шағымды қарау барысында келісім-шартқа құжаттарды ұсынғанын айта кету керек.

Жоғарыда аталған актілердің 3-тармағына сәйкес «С» Компаниясы шарт бойынша өз міндеттемелерін толық көлемде орындады, алайда бұл актілерде орындалған жұмыс түрлері көрсетілмеген. Ұсынылған актілерде сома белгіленеді, жұмыстың нақты орындалуы немесе қызмет көрсету туралы басқа құжаттар ұсынылмайды.

Бұл ретте, салықтық тексеру актiсiнде көрсетiлгендей, «Т» Компаниясы «С» Компаниясына КТС декларациясында көрсетiлмеген бағдарламалық қамтамасыз етудi жаңарту, жаңғырту, бейімдеу, оңтайландыру, актуалдандыру үшін ақша төлеген (101.04 н.).

Сондықтан, Жергілікті қызмет көрсету келісімінің шарттарына сәйкес, «С» Компаниясы «Т» Компаниясына Бағдарламалық қамтамасыз етудің түзетілген және/немесе жаңа нұсқаларын ұсынғандықтан, мұндай әрбір жаңа нұсқа сәйкес нұсқаның данасы және қызметтердің құнына қосылған әрбір осындай инстанцияның (оның ішінде БАҚ құны) құны болып саналады.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі дәлелді шешім қабылдау үшін Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне (бұдан әрі – ҚР ЦДИАӨМ) өзгертулер, жаңартулар, түзетулер бөлігінде «С» Компаниясының «Т» Компаниясына көрсетілген жұмыстар мен қызметтер бойынша сауал жолдағанын айта кету керек.

ҚР ЦДИАӨМ-ының жауабына сәйкес «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, сондай-ақ ҚР МЕСТ 34.019-2005 нормаларына сәйкес өзгерту, жаңарту, түзету ақпараттандыру оның тұтастығын сақтай отырып, қолданыстағы бағдарламалық өнімді өзгерту бойынша жұмыс жүргізілетін объектінің тұтастығын қолдау шаралары болып табылады. Өз кезегінде жаңғырту – ақпараттандыру объектісін дамыту, оның шеңберінде қосымша функционалдық талаптарды (жаңа ішкі жүйелерді әзірлеу, технологиялық шешімдерді өзгерту және т.б.) іске асыру бойынша шаралар кешені жүзеге асырылады.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Жергілікті қызмет көрсету шартының талаптарына сәйкес, «С» Компаниясы «Т» Компаниясына Бағдарламалық қамтамасыз етудің түзетілген және/немесе жаңа нұсқаларын ұсынғандықтан, сәйкесінше, төленген кірісті роялти ретінде тану және салықтық тексеру нәтижелері бойынша резидент емес заңды тұлғаның кірістерінен төлем көзінен ұсталған КТС есептеу негізді.

 • 3217
 • 0
 • 24 октября 2023

Комментарии

Чтобы иметь возможность читать и оставлять комменарии, необходимо иметь активную подписку на сайте.